The Methodist Church in Wales

The Methodist Church has a bilingual title in Wales:

YR EGLWYS FETHODISTAIDD YNG NGHYMRU THE METHODIST CHURCH IN WALES

There are TWO synods in Wales: Synod Cymru (01) and the Wales Synod (02)
Synod Cymru works through the medium of Welsh and the Wales Synod in English.
Every circuit is linked to one of the two Synods which are the decision making bodies.
However, co-ordinating the work of both Synods is facilitated by Y CYNGOR (which meets 3 times a year to share experiences).

Mae teitl ddwyieithog gan yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru:

YR EGLWYS FETHODISTAIDD YNG NGHYMRU THE METHODIST CHURCH IN WALES

Mae DAU Synod yng Nghymru: Synod Cymru (01) a the Wales Synod (02)
Bydd Synod Cymru yn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a the Wales Synod yn Saesneg.
Cysylltir pob cylchdaith ag un o'r ddau Synod lle gwneir y penderfyniadau.
Fodd bynnag, cydlynir gwaith y ddau Synod Y CYNGOR (sy'n cyfarfod 3 gwaith y flwyddyn i rannu profiadau).

  • Sign up for e-newslettersKeep in touch with what interests you