Praying the breakthrough prayer

A prayer for God to break through in the life of our churches:

God of love, God for all,
your purposes are more beautiful than we can possibly imagine.
Fill us with your Holy Spirit.
Help us let go of all that holds us back.
Open our lives and our churches to new seasons of humility and faith, of change and growth.
Shake us up with the Good News of Jesus and show us the way.
Amen

 

Praying the breakthrough prayer in Welsh

Gweddi ar i Dduw dorri trwodd ym mywyd ein heglwysi:

Duw cariad, Duw i bawb,
mae dy fwriadau yn harddach
nag y gallwn o bosibl eu dychmygu.
Llanw ni â'th Ysbryd Glân.
Helpa ni i ollwng gafael ar bopeth sy'n ein dal yn ôl.
Agor ein bywydau a'n heglwysi i dymhorau newydd
gostyngeiddrwydd a ffydd, newid a thwf.
Ysgoga ni â Newyddion Da Iesu
a dangos y ffordd i ni.
Amen

 


Share this